^powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przesłanie

,,ELFIK" - PRZEDSZKOLE
            PRZYJAZNE DZIECIOM
I ICH RODZICOM ,,Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,

z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach.
Potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej  twórczości  oraz  dużym  talentem społecznym -
                          trzeba stworzyć mu możliwości         
                          ich maksymalnego rozwoju”

                                                                      Dawid Lewis
 
   
      ZAPRASZAMY 
DO  ,,ELFIKA"

Copyright 2013  Elfiki Gorlice