^powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ramowy rozkład dnia

 ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
6.30-8.15

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Czynności opiekuńcze, porządkowe  i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. 

8.15-8.30 
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
8.30-8.50 
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
9.00-10.00
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie  zajęć  wychowawczo - dydaktycznych  dydaktycznych - zajęć programowych.
10.00-11.30
Zajęcia dodatkowe na zyczenie rodziców.
11.30 - 12.15
adzenie zabaw na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe wycieczki,      spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci pod nadzorem nauczyciela.
12.15-12.30 
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
12.30-13.00
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
13.00- 14.15
Dzieci młodsze-leżakowanie, zabawy relaksacyjne, bajkoterapia.
Dzieci starsze- spacery,zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu.  Indywidualna praca z dziećmi-zabawy z kartami pracy.
14.15-14.30
Budzenie się dzieci. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
14.30-14.45
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
14.45-17.30
Praca indywidualna z dzieckiem, dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Żegnanie się z nauczycielką.
   

Copyright 2013  Elfiki Gorlice