^powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

oferta

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,ELFIK”  zostało zorganizowane z myślą o  DZIECIACH i ich RODZICACH

PRZEDSZKOLE  działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych, wydanego przez Gminę Miejską w Gorlicach, Statutu Przedszkola i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli  niepublicznych.
Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin tj.od 6.30 do 17.30.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Stała miesięczna opłata za przedszkole-wynosi 270 złi obejmuje:


-codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela,

-język angielski - 3 razy w tygodniu,

-gimnastykę,

-rytmikę,

-szachy,

-logopedia,

-balet,

-teatrzyki,

-katechezę,

-artykuły papiernicze

  i wszelkie inne pomoce

 

Posiłki: 8 zł – dzienna stawka żywieniowa (każdy dzień nieobecności dziecka odliczany jest ze stawki żywieniowej)

 Rodzice zobowiązani są regulować płatności z góry do 10 dnia każdego miesiąca  w przedszkolu lub na konto bankowe.

BGŻ – 28 2030 0045 1110 0000 0179 4780

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) salę dla dzieci z przeznaczeniem na spożywanie posiłków, organizowania zajęć  plastyczno – technicznych, pracy indywidualnej, pracy z książką,
2) salę z przeznaczeniem do zabaw w kącikach zainteresowań oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 3) salę z przeznaczeniem do ćwiczeń i zabaw ruchowych, zajęć rytmiczno – muzycznych, leżakowania,
4)  pokój do celów administracyjnych,
5)  punkt kuchenny (żywienie w ramach cateringu),
6)  szatnię dla dzieci,
7)  łazienkę dla dzieci i personelu.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw  w ogrodzie  przedszkolnym z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Copyright 2013  Elfiki Gorlice