^powrót
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

nowe zasady funkcjonowania w przedszkolu

 

Szanowni Państwo, oto nowe zasady funkcjonowania w przedszkolu.

 

Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych jak i personelu. W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu zasad:

 

  • Na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa; dzieci i personel są zwolnione z tego obowiązku .
  • Przed wejściem dziecka do sali przedszkolnej oraz kilkakrotnie w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
  • Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy dziecko niezwłocznie odebrać z placówki. Jeżeli dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji - prosimy o pilny kontakt z wychowawcą.
  • Dokładne mycie i dezynfekcja rąk - przy wejściu do Przedszkola jest płyn do dezynfekcji rąk do Państwa dyspozycji - należy zdezynfekować ręce sobie i dziecku przed wejściem na teren placówki;
  • W szatni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby – dwoje dzieci, każde z jednym opiekunem.
  • Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących; przebieracie Państwo dziecko w szatni i stamtąd odbiera je wychowawca. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych, bieżące sprawy wychowawca będzie przekazywał bezpośrednio przy odbiorze dziecka, natomiast dłuższe rozmowy będą odbywały się jedynie w formie telefonicznej.
  • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu do Przedszkola.

W PRZEDSZKOLU ZAPEWNIAMY BEZPIECZNE WARUNKI!

ZAPRASZAMY OD ŚRODY (6.05.2020) OD 6.30!

Copyright 2013  Elfiki Gorlice